POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 2021-2027 - Piete si fermieri din Romania

Noutati

Harta producatorilor agricoli, ferme, piete si puncte de desfacere produse de provenienta Romaneasca

Piete si fermieri

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

marți, 12 mai 2020

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 2021-2027

BUGETUL PAC 2021-2027 
Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei proporții medii de 28,5 % din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027. Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA), iar 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).

BUGETUL PAC 2021-2027 
Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 include totodată şi o rată de cofinanţare mai mare a Statelor Membre, de la aprox 85% FEADR cat este în prezent la o variaţie cuprinsă între 65 şi 80%, ceea ce duce la 9.3 mld euro buget total Pilon II. Propunerea MADR este ca pentru Pilonul II să se menţină alocarea din FEADR cel puţin la nivelul actualei perioade.

ALOCĂRILE MINIME/MAXIME OBLIGATORII pentru FEADR

În ceea ce privește alocările minime și maxime prevăzute pentru FEADR se propun următoarele: • cel puțin 5% din total FEADR – LEADER; • cel puțin 30% intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu și climă; • maximum 4% din total FEADR – finanțarea acțiunilor de asistență tehnică necesare pentru managementul eficient și implementarea Planului Strategic PAC.

REZULTATE AȘTEPTATE ale IMPLEMENTĂRII PAC post 2020

  • Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar; 
  • Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea securității alimentare; 
  • Sporirea valorii adăugate a produselor agricole; 
  • Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă prin realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii variabilității veniturilor agricole; 
  • Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural; 
  • Atragerea tinerilor în agricultură; 
  • Sporirea gradului de asociere; 
  • Creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul schimbărilor climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură; 
  • Creșterea calității vieții în mediul rural.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Post Top Ad

Responsive Ads Here
-->