Candidatura României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Piete si fermieri din Romania

Noutati

Harta producatorilor agricoli, ferme, piete si puncte de desfacere produse de provenienta Romaneasca

Piete si fermieri

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

joi, 24 aprilie 2014

Candidatura României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic al politicii externe române, inclus în programul de guvernare 2013-2016. România a reiterat, în 2012, intenţia de aderare la organizaţie prin scrisoarea premierului român, Victor-Viorel Ponta, adresată secretarului general al OCDE, Angel Gurria.
Aderarea României la OCDE depinde de mai mulţi factori:
 • Procesul de extindere a organizaţiei. În prezent, OCDE se află într-un proces de reformă internă de simplificare a procedurilor de decizie între membrii săi şi de revizuire a rolului său global în  promovarea dezvoltării sustenabile în actualul context de instabilitate economică. Această reformă internă ar putea include pe termen scurt şi organizarea unui nou proces de extindere.
 • Îndeplinirea criteriilor de aderare de către candidaţi:
  • existenţa unei economii de piaţă şi a unei democraţii funcţionale;
  • dimensiunea şi importanţa economică a statului candidat;
  • principiul beneficiului reciproc pentru OCDE şi statul candidat, beneficiu rezultat din aderarea acestuia la organizaţie;
  • consideraţii globale, referitoare la asigurarea echilibrului geografic între membrii organizaţiei.
 • ​Consensul politic al membrilor OCDE pe marginea candidaturii române (susţinerea politică a tuturor membrilor organizaţiei pentru aderarea României).
În virtutea statutului de membru al Uniunii Europene, România îndeplineşte criteriile de aderare la OCDE, dat fiind că acquis-ul comunitar, aplicat de statul român, este inspirat din recomandările acestei organizaţii.
În prezent, România se bucură de o apreciere generală favorabilă din partea OCDE, graţie în special poziţiei relevante deţinute de ţara noastră în plan regional, implicării ei constructive în activitatea organizaţiei şi potenţialului său de dezvoltare economică.România ar putea fi admisă într-un orizont de timp mediu.
Demersurile întreprinse în vederea aderării la OCDE
Demersurile privind aderarea României la OCDE se realizează în baza unui plan de acţiuni aprobat de ministrul afacerilor externe, pornind de la reperele generale strategice în acest sens, aprobate de Preşedintele ţării. Aceste demersuri angrenează atât actori instituţionali (MAE şi alte instituţii care reprezintă statul român în structurile organizaţiei), cât şi reprezentanţi ai societăţii civile (mediul academic şi de afaceri român şi străin cu activităţi in România, mass media etc.).
Demersurile se axează pe două dimensiuni:
 • Promovare externă: Promovarea candidaturii României în cadrul OCDE şi în plan bilateral cu statele membre ale organizaţiei prin derularea unor campanii de lobby, consolidarea participării experţilor români la structurile OCDE, popularizarea iniţiativelor acestora în relaţiile cu partenerii străini etc.;
 • Promovare internă: Atragerea sprijinului intern pentru eforturile de aderare a României la OCDE, îmbunătăţirea coordonării instituţionale pentru îndeplinirea obiectivului de aderare etc..
Principalele beneficii ale României urmare aderării la OCDE
 • Beneficiul apartenenţei României la clubul restrâns al economiilor dezvoltate şi recunoaşterea implicită, la nivel global, a statutului său de economie de piaţă funcţională şi democraţie consolidată, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine;
 • Beneficiul exemplului. Imaginea favorabilă a României atât faţă de marile economii ale lumii (SUA, China, Japonia etc.), cât şi faţă de statele din regiune cu aspiraţii europene (Republica Moldova, Macedonia, Albania, Serbia etc.);
 • Beneficiul expertizei. Accesul la informaţiile necesare în domeniile prioritare pentru România (cadrul de guvernare, reforma legislativă, anti-corupţia, politica fiscală, infrastructura de transport, agricultura, educaţia etc.);
 • Beneficiul accesului României la instrumentele şi centrele de decizie economică ale OCDE şi posibilitatea de a contribui la guvernanţa economică globală;
 • Beneficiul asistenţei în materie de politici publice din partea membrilor OCDE prin realizarea periodică de evaluări ale politicilor României în domenii specifice (peer review) şi emiterea recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora.

Sursa: MAE
http://www.mae.ro/node/18539

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Post Top Ad

Responsive Ads Here
-->